Hoeveel kan je belastingvrij verdienen

Moet ik belasting betalen - de loonheffingskorting, belastingtarieven en heffingskortingen 2010, 2011 en 2012

IntroPlaatje.jpg

Belasting ontwijken met de huidige belastingtarieven kan veel geld opleveren.
Voor de meesten van ons geldt dat we niet meer belasting willen betalen dan strikt noodzakelijk is.
Niet zo gek, want we moeten vaak hard voor ons inkomen werken.
Gelukkig is het in ons land toch mogelijk om ook belastingvrij geld te verdienen.
Wanneer moet u eigenlijk belasting betalen. Hoeveel inkomen mag u dus belastingvrij verdienen.
Wat is een loonheffingskorting. Wat mag een student bijverdienen. Ik zal het u uitleggen.
Op de belasting kunt u ook veel besparen door een slimme hypotheek te nemen. Ontwijk zo het betalen van te veel belasting.

Wat mag een student bijverdienen

Een student met studiefinanciering mag tot een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dat in mindering komt op de studiefinanciering.
Dit heet de bijverdiengrens voor de studiefinanciering. In 2011 bedraagt deze bijverdiengrens € 13.215,83.


Hoeveel is het modaal inkomen in 2011

Het modaal inkomen in 2011 bedraagt ongeveer 33.000 euro bruto per jaar. Zonder aftrekposten blijft hier netto ongeveer 22.000 euro van over


Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen

Bedrijven, ondernemingen, vennootschappen vallen voor de belastingheffing onder vennootschapsbelasting.
Deze vennootschapsbelasting wordt geheven over de belastbare winst.
Tot een belastbare winst van 200.000 euro bedraagt de heffing 20% en boven de 200.000 euro 25,5%. De kern zit hier in het begrip belastbare winst:
wie door het opvoeren van de juiste aftrekposten de winst tot nul weet te reduceren, betaalt ook geen belasting.
En wie in een jaar verlies maakt, kan de verliezen in een bepaald jaar verrekenen met winsten uit verleden en toekomst.
Vooruit verrekenen heet Carry Forward en verrekenen met winsten uit het verleden heet Carry Back.
Wie dit goed doet en de belastbare winst laag houdt, betaalt geen of nauwelijks vennootschapsbelasting, vpb. Bijna belastingvrij dus.


Wanneer moet ik inkomstenbelasting betalen

De Wet Inkomstenbelasting is in 2001 grondig gewijzigd. Met deze wijzigingen deden ook de zogenaamde heffingskortingen hun intrede.
Een heffingskorting is een bedrag dat u in mindering mag brengen op de belasting die u moet betalen.
Dat bedrag kan per individu verschillen als men voor meerdere heffingskortingen in aanmerking komt.
Zo heeft iedereen in ons land recht op de algemene heffingskorting van ruim 2.000 euro per persoon,
wanneer men jonger is dan 65 jaar en 975 euro voor wie ouder is dan 65 jaar. Wie in 2010, 2011 of 2012 een bedrag van circa 6.000 euro in een jaar verdient,
verdient dit belastingvrij omdat de te betalen belasting wegvalt tegen de algemene heffingskorting van circa 2.000 euro voor wie jonger is
dan 65 jaar en de heffingskorting van 910 euro voor wie 65 jaar of ouder is. De belastingtarieven bedragen in 2011 dan 33% respectievelijk 15,1%.


Wat is een loonheffingskorting

Zo lijkt het aantal heffingskortingen jaarlijks toe te nemen.
Er is de arbeidskorting voor wie werkt, de doorwerkbonus en zo verder.
Hoe meer heffingskortingen er in uw situatie gelden, hoe meer u belastingvrij kunt verdienen.
U mag dan namelijk de verschillende heffingskortingen bij elkaar optellen.
Zo kunt u ook bepalen hoeveel u maximaal mag verdienen en bijverdienen.
De verschillende heffingskortingen zijn in onderstaande tabel weergegeven voor belastingjaar 2010:wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2010:


Algemene heffingskortingen 2010
Heffingskortingen Jonger dan 65 jaar: Ouder dan 65 jaar
Algemene heffingskorting € 1.987 € 925
Arbeidskorting (maximaal) € 2.273 € 1.057
Doorwerkbonus (maximaal) € 4.679 € 936
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) € 1.859 € 865
Alleenstaande-ouderkorting € 945 € 440
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) € 1.513 € 704
Jonggehandicaptenkorting € 691 n.v.t.
Ouderenkorting n.v.t. € 684
Alleenstaande-ouderenkorting n.v.t. € 418
Levensloopverlofkorting € 199 n.v.t.
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) € 4,07 n.v.t.
Maatschappelijke beleggingen 1,3% van de vrijstelling in box 3 1,3% van de vrijstelling in box 3
Directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 1,3% van de vrijstelling in box 3 1,3% van de vrijstelling in box 3


Wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2010 en 2011:


Heffingskorting20102011
Algemene heffingskorting€ 1.987€ 1.987
idem, 65+€ 925 € 910
Arbeidskortingmaximaal € 1.489maximaal € 1.574
Alleenstaande-ouderkorting€ 945€ 931
Ouderenkorting € 684 € 739
Inkomensafhankelijke combinatiekorting€ 1.859€ 1.871
Alleenstaande ouderenkorting€ 418€ 410
Jonggehandicaptenkorting€ 691€ 696
Levensloopverlofkorting€ 199€ 201


wat is mijn loonheffingskorting in belastingjaar 2012:


Algemene heffingskortingen 2012
Heffingskortingen Jonger dan 65 jaar: Ouder dan 65 jaar
Algemene heffingskorting € 2.033 € 935
Arbeidskorting (maximaal) € 1.531 € 1.531
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) € 3.133 € 1.010
Alleenstaande-ouderkorting € 947 € 427
Maatschappelijke beleggingen 0,7% van de vrijstelling in box 3 0,7% van de vrijstelling in box 3
Directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen 0,7% van de vrijstelling in box 3 0,7% van de vrijstelling in box 3


Hoeveel mag ik belastingvrij schenken in 2010, 2011 of 2012

U kunt ook belastingvrij inkomen verwerven via een schenking. Een schenking wordt door de inkomstenbelasting niet als inkomen gezien.
Wanneer uw ouders u geld schenken, kunnen ze in 2010 probleemloos elk jaar € 5.000 belastingvrij aan u overmaken en eenmalig zelfs een bedrag van € 24.000 belastingvrij,
wanneer u tussen de 18 en 35 jaar oud bent. Een andere persoon mag u per jaar € 2.000 belastingvrij schenken. Belastingvrij inkomen dus.
En als u een huis gaat kopen of een dure studie gaat doen, mogen uw ouders u tot een leeftijd van 35 jaar maar liefst 50.000 euro belastingvrij schenken.
Voor 2011 gelden de volgende bedragen:


Algemene heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, maar de inkomsten moeten wel hoog genoeg zijn om deze heffingskorting uit te betalen.
U kunt immers niet meer krijgen dan u aan belasting betaalt. Bijverdienen doet daar niets aan af.
Als u onvoldoende inkomsten hebt en wel een fiscale partner hebt,
kunt u via een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting uw algemene heffingskorting via uw partner laten uitbetalen.


Belastingvrij schenken in 2011:

Kind5.030 euro jaarlijks
Kind tussen 18 en 35 jaareenmalig 24.144 tot 50.300 euro
Anderen2.012 euro


Hoe hoog is de belasting over inkomen uit vermogen 2010, 2011 en 2012

Zo lang uw vermogen niet meer bedraagt 20.661 euro per partner, betaalt u over uw vermogen geen belasting.
Uw rente inkomsten zijn dan in feite belastingvrij. Als u bovendien kinderen heeft, wordt deze vrijstelling nog vergroot met 2.762 euro per kind in 2010.
In 2011 zijn de bedragen iets hoger:

vrijstelling 2011
volwassene per persoon20.785 euro
toeslag per minderjarig kind2.779 euro


De belangrijkste wijziging voor 2012 is dat de extra vrijstelling per minderjarig kind verdwijnt.


Vraag van een lezer van dit artikel

De vraag luidde: "Momenteel heb ik geen werk, mijn partner is kostwinner en we hebben 2 kinderen (2 jaar en 6 mnd)
Vraag: hoeveel mag ik bijverdienen zonder dat ik word gekort op het bedrag wat ik nu aan algemene heffingskorting ontvang?".

Het antwoord hierop is dat u niet wordt gekort op de algemene heffingskorting: die is van u als u of uw partner genoeg verdienen.
Over uw verdienste betaalt u tot ruim 18.000 euro per jaar 33,45 procent belasting.


Belastingadvies inwinnen

Belastingvrij verdienen kan dus wel degelijk.
Wie niet te veel belasting wil betalen, doet er dan ook goed aan, om advies in te winnen.
Naast alle belastingvrije sommen, is er ook nog veel winst te behalen door gebruik te maken van de vele aftrekposten in de inkomstenbelasting.
Maar ook deze zullen per individu en gezin anders uitpakken.
Er eens goed voor gaan zitten, voordat u uw belastingaangifte zendt naar de belastingdienst, is dan zeker een aanrader.

kijk ook eens op www.skyblock.nl


      home | http://www.skyblock.nl | contact | links